Họa thủy

Họa thủy – Vi Đăng Mông Trần

Họa thủy (祸水)

 

Tác giả: Vi Đăng Mông Trần (微灯蒙尘)

Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Ngọt ngào, Đoản văn, HE

CP: Đoán xem ai là thụ, ai là công nha! Ta x Dạ Trọng

Tình trạng bản gốc: Hoàn, 1 chương, 1 phiên ngoại

Tình trạng dịch: Hoàn

Nguồn: QT, Raw


 

Văn án

Ta vốn là một hoàng tử không được sủng ái, ủy khuất 20 năm nơi hoàng cung. Phụ Hoàng lần đầu tiên hạ thánh chỉ cho ta, lại là gả chồng cho ta ở nước láng giềng.

Chính văn

Phiên ngoại

 

TOÀN VĂN HOÀN

2 thoughts on “Họa thủy – Vi Đăng Mông Trần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s